ARTWORK

PLAYING WITH FORM SERIES

HAIR TREES 2018   © Jimo Salako

 

GRADUATION TREES 2018   © Jimo Salako

 

SEE INTO THE FUTURE 2018    © Jimo Salako

 

LIGHT WAVE 2018    © Jimo Salako

LAYERS/STONE WALL 2018    © Jimo Salako

ROADSIDE 2016    © Jimo Salako

 

TRIPTYCH 1 2018    © Jimo Salako